رسیلر دایرکت ادمین

پلن اول


 
10,000تومان
ماهانه

هدیه یک سال دامنه ای ار (ir)


   5گیگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود امکانات

   10 عدد تعداد اکانت

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   برای چت روم ، اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

پلن دوم


 
13,000تومان
ماهانه

هدیه یک سال دامنه ای ار (ir)


   10گیگ فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود امکانات

   15 عدد تعداد اکانت

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   برای چت روم ، اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

پلن سوم


 
15,000تومان
ماهانه

هدیه یک سال دامنه ای ار (ir)


   15گیگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود امکانات

   20 عدد تعداد اکانت

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   برای چت روم ، اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

پلن چهارم


 
30,000تومان
ماهانه

هدیه یک سال دامنه (in)


   25گیگابایت فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود امکانات

   50 عدد تعداد اکانت

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   برای چت روم ، اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

پلن پنجم


 
40,000تومان
ماهانه

هدیه یک سال دامنه (in)


   نامحدود فضا

   نامحدود پهنای باند

   نامحدود امکانات

   130 یوزر تعداد یوزر منصفانه

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   برای چت روم ، اسکریپت های دیگر کانفینگ شده