سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان پلن VPS - 1


شروع از   30,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان ویندوز و لینوکس


   1 گیگابایت رم

   40 گیگابایت هارد

   1000 مگاهرتز سی پی یو

   1 گیگابایت پورت

   نامحدود پهنای باند

   هتزنر دیتاسنتر

   2 الی 12 ساعت زمان تحویل

سرور مجازی آلمان پلن VPS - 2


شروع از   40,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان ویندوز و لینوکس


   2 گیگابایت رم

   60 گیگابایت هارد

   1000 مگاهرتز سی پی یو

   1 گیگابایت پورت

   نامحدود پهنای باند

   هتزنر دیتاسنتر

   2 الی 12 ساعت زمان تحویل

سرور مجازی آلمان پلن VPS - 3


شروع از   50,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان ویندوز و لینوکس


   3 گیگابایت رم

   70 گیگابایت هارد

   2000 مگاهرتز سی پی یو

   1 گیگابایت پورت

   نامحدود پهنای باند

   هتزنر دیتاسنتر

   2 الی 12 ساعت زمان تحویل

سرور مجازی آلمان پلن VPS - 4


شروع از   70,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان ویندوز و لینوکس


   4 گیگابایت رم

   90 گیگابایت هارد

   2500 مگاهرتز سی پی یو

   1 گیگابایت پورت

   نامحدود پهنای باند

   هتزنر دیتاسنتر

   2 الی 12 ساعت زمان تحویل

سرور مجازی آلمان پلن VPS - 5


شروع از   90,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان ویندوز و لینوکس


   6 گیگابایت رم

   100 گیگابایت هارد

   3000 مگاهرتز سی پی یو

   1 گیگابایت پورت

   نامحدود پهنای باند

   هتزنر دیتاسنتر

   2 الی 12 ساعت زمان تحویل

سرور مجازی آلمان پلن VPS - 6


شروع از   105,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان ویندوز و لینوکس


   8 گیگابایت رم

   200 گیگابایت هارد

   3500 مگاهرتز سی پی یو

   1 گیگابایت پورت

   نامحدود پهنای باند

   هتزنر دیتاسنتر

   2 الی 12 ساعت زمان تحویل

سرور مجازی آلمان پلن VPS - 7


شروع از   155,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان ویندوز و لینوکس


   16 گیگابایت رم

   500 گیگابایت هارد

   4000 مگاهرتز سی پی یو

   1 گیگابایت پورت

   نامحدود پهنای باند

   هتزنر دیتاسنتر

   2 الی 12 ساعت زمان تحویل