سرور آنتی ویروس NOD32

سرور نود 32 پلن 1


 
70,000تومان
ماهانه

150,000 هزینه تنظیم

کانفیگ مخصوص آنتی ویروس نود 32
امکان ارائه و فروش لایسنس نود 32


   4 GB DDR3 Ram

   3 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU

   100 GB SATA HDD

   1 GB Port

   Unlimited Bandwidth

   Germany / USA Server Location

   Hetzner / Dacentec Data Center

سرور نود 32 پلن 2


 
105,000تومان
ماهانه

150,000 هزینه تنظیم

کانفیگ مخصوص آنتی ویروس نود 32
امکان ارائه و فروش لایسنس نود 32


   8 GB DDR3 Ram

   4 Core – 2500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU

   200 GB SATA HDD

   1 GB Port

   Unlimited Bandwidth

   Germany / USA Server Location

   Hetzner / Dacentec Data Center

سرور نود 32 پلن 3


 
155,000تومان
ماهانه

150,000 هزینه تنظیم

کانفیگ مخصوص آنتی ویروس نود 32
امکان ارائه و فروش لایسنس نود 32


   16 GB DDR3 Ram

   4 Core – 3000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU

   500 GB SATA HDD

   1 GB Port

   Unlimited Bandwidth

   Germany / USA Server Location

   Hetzner / Dacentec Data Center