نمایندگی هاست دانلود

نمایندگی هاست دانلود cPanel - پلن 1


 
20,000تومان
Månedlig

   25 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک

   نامحدود تعداد ساخت اکانت

   ندارد امکان ساخت دیتابیس

   لایت اسپید وب سرور

   دارد امکان نصب لیچ

   دارد اسکنر ویروس

   دارد آنتی شلر

   cPanel کنترل پنل

نمایندگی هاست دانلود cPanel - پلن 2


 
40,000تومان
Månedlig

   50 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک

   نامحدود تعداد ساخت اکانت

   ندارد امکان ساخت دیتابیس

   لایت اسپید وب سرور

   دارد امکان نصب لیچ

   دارد اسکنر ویروس

   دارد آنتی شلر

   cPanel کنترل پنل

نمایندگی هاست دانلود cPanel - پلن 3


 
60,000تومان
Månedlig

   100 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک

   نامحدود تعداد ساخت اکانت

   ندارد امکان ساخت دیتابیس

   لایت اسپید وب سرور

   دارد امکان نصب لیچ

   دارد اسکنر ویروس

   دارد آنتی شلر

   cPanel کنترل پنل

نمایندگی هاست دانلود cPanel - پلن 4


 
90,000تومان
Månedlig

   200 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک

   نامحدود تعداد ساخت اکانت

   ندارد امکان ساخت دیتابیس

   لایت اسپید وب سرور

   دارد امکان نصب لیچ

   دارد اسکنر ویروس

   دارد آنتی شلر

   cPanel کنترل پنل