نمایندگی هاست سی پنل

فضا 2 گیگابایت


 
7,000تومان
ماهانه

پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
وب سرور LiteSpeed
کشور آلمان
ورژن php انتخابی
آپتایم 99.99 درصد


فضا 5 گیگابایت


 
16,000تومان
ماهانه

پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
وب سرور LiteSpeed
کشور آلمان
ورژن php انتخابی
آپتایم 99.99 درصد


فضا 10 گیگابایت


 
18,000تومان
ماهانه

پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
وب سرور LiteSpeed
کشور آلمان
ورژن php انتخابی
آپتایم 99.99 درصد


فضا 15 گیگابایت


 
21,000تومان
ماهانه

پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
وب سرور LiteSpeed
کشور آلمان
ورژن php انتخابی
آپتایم 99.99 درصد


فضا 20 گیگابایت


 
26,000تومان
ماهانه

پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
وب سرور LiteSpeed
کشور آلمان
ورژن php انتخابی
آپتایم 99.99 درصد


فضا نامحدود


 
36,000تومان
ماهانه

پهنای باند نامحدود
امکانات نامحدود
کنترل پنل cPanel/WHM
وب سرور LiteSpeed
کشور آلمان
ورژن php انتخابی
آپتایم 99.99 درصد